Президент поблагодарил матерей Кыргызстана и призвал сограждан к миру

В преддверии празднования Дня матери Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 14 мая, в ходе торжественной церемонии наградил многодетных матерей страны орденами "Баатыр эне" и выступил с речью.

Текст выступления Главы государства:

"Урматтуу салтанаттын катышуучулары!

Урматтуу мекендештер!

Быйыл Президенттин Жарлыгы менен жети жана андан көп баланы багып тарбиялаган 1902 эне "Баатыр эне" ордени, алты баланы өстүрүп жаткан 437 эне "Эне даңкы" медалы менен сыйланды.

Урматтуу энелер!

Сиздерге жалпы кыргызстандыктардын атынан алкыш айтамын жана мамлекеттик сыйлыгыңыздар менен куттуктайм!

Дүйнөдө энеден ыйык эч нерсе жок. Жараткан эненин жүрөгүн да башкача жаратса керек. Эненин мээрими болгон үчүн бүткүл адамзат сакталып келатат. Жарык дүйнөгө жаралган наристенин тили да "апа" деп ачылат.

"Жер байлыгынан эл байлыгы артык" деген кыргыздын асыл сөзү бар. Чынында өлкөбүздүн башкы байлыгы – бул элибиз. Эркин, билимдүү, намыскөй элибиз. Азыр дүйнөдөгү алдыӊкы өлкөлөр жер байлыгынан көрө акыл байлыгына таяна баштады. Анткени, жер байлыгы түгөнөт, ал эми акыл байлыгына чек жок.

Урматтуу мекендештер!

Бала жаӊы отургузган көчөткө окшош. Эгер аны жакшылап тигип, жакшылап баксак, тынбай сугарып, бутактап турсак, зыӊгыраган чынар болуп өсүп чыгат. Балдарыбыз – келечектин көчөттөрү!

"Уяда эмнени көрсө, учканда ошону алат" дегендей, баланы мыкты азамат кылыш да, же жатып ичер жалкоо, маӊкурт кылыш да эне-атанын колунда.

Буга байланыштуу дүйнөдөгү атактуу ойлоп чыгаруучулардын бири Томас Эдисондун окуясын мисал келтирейин. Аны, балким, көбүӊүздөр окугансыздар. Убагында Эдисонду окуткан мугалимдер балаӊыздын акылы кем, аны окута албайбыз, ошондуктан өзүӊүз үйдө окутуӊуз деп апасына кат жазып, аны энеге баласынан берип жиберишкен.

Ошондо апасы катты ичинен окуп, көзүнөн чыккан жашты катып, баласына мугалимдин сөздөрүн "сиздин уулуӊуз гений, аны окута турган мектепте мугалим жок, өзүӊүз окутуӊуз" деп үнүн чыгарып атайы бурмалап окуп берген экен.

Кийин атагы бүт дүнүйөгө дүңгүрөгөн кезде Томас Эдисон үйүнөн капысынан ал катты таап алып, окуп алып, көпкө чейин ыйлаган экен.

Анан күндөлүгүнө: "Томас Алва Эдисон акылы кем бала болгон. Бирок баатыр апасынын күчү менен ал өз кылымынын улуу генийлеринин бири болуп калды" деп жазган экен.

Бул окуя ар бир үй-бүлө үчүн сабак, нуска болуп калышын каалайт элем. Биз балдарыбызга "киши болбой калдыӊ, эчтекеге жарабайсыӊ" деп мамиле кылбастан, Томас Эдисондун апасындай "сен кыйынсың, колуңан бардык нерсе келет" деп өстүрүшүбүз керек.

Ошондо гана жалкоо, билимсиз, колунан эчтеке келбеген жаштар болбойт. Адепсиз, ыймансыз балдар-кыздар болбойт.

Урматтуу салтанаттын катышуучулары!

Биздин алдыбызда азыркы заманга жараша жаӊы, сапаттуу кыргыз улутун калыптандыруу милдети турат. Кыргызстандын азыркы жараны кандай болушу керек? Эл-жеринин тарыхын, ата мурасы менен салтын унутпай сактаган, эне тили менен кошо бир нече тил билген, жүрөгүндө кыргыздын намысы бар, адептүү, ыймандуу улан-кыздарды элестетем.

Андай балдар-кыздарыбыз аз эмес. Мына арабызда Кыргызстанды регионго, бүт дүйнөгө таанытып жаткан Атай Өмүрзаковдун, Айсулуу Тыныбекованын, Валентина жана Антонина Шевченконун, Бахадыр Кочкаровдун, Марат Исаевдин жана Элдияр Кененсаровдун апалары турат.

"Абийир тапса баласы, ата-энесине бак конот" дегендей, сиздер тарбиялаган балдарыӊар минтип ата-энесине эле эмес, бүтүндөй эл-жерине намыс алып келип жатат. Ушундай элдик уул-кыздарды өстүргөн сиздерге элибиздин атынан алкыш айтам.

Уважаемые участники сегодняшнего торжества!

Дорогие Матери!

Мама – это самый близкий и родной человек для каждого из нас. А сердце матери способно объять всю Вселенную. Именно безграничной любви матери и ее бесконечному терпению мы обязаны и своей жизнью, и своим становлением.

Самое первое слово, произнесенное нами, тоже "мама". К ней обращаемся мы и в радости, и в горе - за советом, помощью и утешением.

Именно от родителей зависит: вступит ли маленький человек в большую жизнь достойным гражданином своей страны или бездельником и манкуртом. Думаю, здесь и сейчас будет очень уместно привести в пример поучительный случай, связанный с одним из самых выдающихся изобретателей в истории человечества, Томасом Алвой Эдисоном.

Его учитель решил, что мальчик не способен учиться в школе и отправил его домой с письмом об этом. Юный Томас Эдисон вернулся домой из школы и передал маме письмо от учителя.

Мама со слезами на глазах прочла про себя это письмо, а потом "зачитала" сыну по его просьбе вслух: "Ваш сын гений. Эта школа слишком мала, и здесь нет учителей, способных его чему-то научить. Пожалуйста, учите его сами".

Однажды, уже через много лет после смерти своей матери, Эдисон, к тому времени уже ставший одним из величайших изобретателей века, пересматривал старый семейный архив и наткнулся на это письмо, в котором на самом деле было написано так: "Ваш сын – умственно отсталый. Мы не можем больше учить его в школе вместе с другими детьми. Поэтому рекомендуем вам учить его самостоятельно дома".

Прочитав это, Эдисон проплакал несколько часов. Потом записал в свой дневник: "Томас Алва Эдисон был умственно отсталым ребенком. Благодаря своей героической матери он стал одним из величайших гениев своего века".

И мне хотелось бы, чтобы эта поучительная история стала примером для каждой семьи.

Родителям, да и учителям надо воспитывать в детях прежде всего человека. День ото дня укрепляя в них уверенность в своих силах и осознание того, что каждый из них способен на большее. Не унижать детей, а любить и поддерживать.

Именно поэтому мы уделяем такое внимание образованию. Именно поэтому большая часть денег, вырученных от продажи лицензии на разработку месторождения "Жеруй" направлено на строительство школ по всей стране. А как вы все знаете, лицензия была продана на открытом аукционе за 100 миллионов долларов, или более 6,5 миллиардов сомов.

Почему я напоминаю сейчас об этом? Потому что лицензия за разработку "Жеруя" выдавалась еще дважды до этого, при Акаевых и при Бакиевых. И в бюджет тогда оба раза было выплачено покупателями по 300 сомов. 300 сомов!

И это было в порядке вещей тогда. Потому что все богатства страны распродавались ради обогащения этих семеек воров. Потому что вся страна и для Акаевых, и для Бакиевых была просто "комком" для зарабатывания денег. А все граждане Кыргызстана были для них быдлом.

Наш народ многое пережил, чтобы найти дорогу к Свободе и Справедливости. Многие наши сограждане потеряли здоровье, отдали свои жизни ради того, чтобы мы могли начать строить страну свободных людей, где уважают права граждан, где нет "неприкасаемых", где выше всего ценят справедливость. Где люди могут сами выбирать своих депутатов, своего президента на прозрачных выборах, без всяких подтасовок.

Да, пока мы только учимся этому. Да, сразу отучить чиновников воровать или некоторых граждан не продавать свои голоса на выборах также непросто, как и отучить некоторых плеваться и харкаться где попало.

Но отучим. Вместе мы можем сделать все. Воля у нас есть. Единственное, что для этого нужно – это мир и спокойствие в нашей стране.

Уважаемые сограждане!

Почему сегодня я вдруг говорю об этом?

Потому что, к сожалению, у нас в стране до сих пор много тех, кому не нравится тот путь, который выбрала наша страна. Они понимают, что честным путем им уже не прийти к власти, ибо люди им не верят. И поэтому они хотят под любым предлогом раскачать, дестабилизировать ситуацию в стране, и дорваться до власти любой ценой. Даже путем насилия, путем крови и убийств. Акаевы и Бакиевы научили их этому.

Все вы уже, наверное, видели и слышали записи разговоров лидеров так называемого "Народного парламента". Слышали, как они хвалятся в разговорах между собой, что уже 17 мая власть поменяется. Что уже для этого прибыли сотни бойцов. Что есть оружие. Они говорят о том, как будут убивать неугодных им людей и будут убивать и стрелять им в "коленную чашечку". Они открыто хвастаются, что за ними генералы зарубежных спецслужб. И радуются, что уже поступили очередные деньги от их зарубежных покровителей.

А с какой помпой они провели свой форум 12 мая? Кого здесь только не было? И верные акаевцы во главе с Талгарбековым. И верные бакиевцы во главе с Калматовым. И верный сторонник ИГИЛ Нурлан Мотуев. И верно отрабатывающие свои зарубежные гранты наши НПОшницы Толейкан Исмаилова и Азиза Абдрасулова.

Какая разношерстная публика! Поневоле вспоминается басня великого Крылова "Квартет". Помните? "Проказница мартышка, осел, козел и косолапый Мишка затеяли сыграть квартет".

Конечно, эти "музыканты" в отличие от крыловских исполняют свою музыку небескорыстно. Да, заказчики и грантодатели у них разные. Но цель одна: дестабилизация нашей страны. Любым путем и под любым предлогом. И любой ценой. Даже ценой разрушения нашей Родины. Им-то есть куда и к кому убежать в случае чего. У большинства из них есть и средства, и жилье, и богатые покровители за рубежом.

Поэтому я говорю об этом сегодня. Накануне Дня матери. Потому что матери Кыргызстана достаточно пролили слез. И в марте 2002 года. И в апреле 2010 года. И в июне 1990 года. И в июне 2010 года.

Нашей стране, нашим матерям нужны мир и спокойствие. Поэтому, как всенародно избранный глава государства, как президент Кыргызстана, хочу прямо сказать: хватит! надоело! Отныне все попытки раскачать ситуацию в стране будут пресекаться самым жестким образом.

Хватит уговоров! Хватит цацкаться! Уговариваем одного не лезть на забор, а за ним уже очередь из других таких же уродов. Все тот же великий Крылов в своей басне "Кот и повар" дал нам совет, что надо делать в таких случаях:

"Речей не нужно тратить по-пустому, где нужно власть употребить!"

Хочу еще раз всем напомнить: Демократия – это диктатура Закона. А если "дерьмократам" из Народного парламента кажется, что полтора года до выборов нового президента страны слишком долгий срок, то и для этого у них есть законный путь. Если вы полагаете, что весь народ хочет отставки Атамбаева, вы можете инициировать референдум о доверии президенту Атамбаеву. Решение референдума вы знаете это, решение будет обязательное. Если люди проголосуют, что Атамбаев пусть уйдет, то я сразу же уйду, на другой день после референдума.

Но пока я глава государства, хочу еще раз открыто предупредить: отныне все попытки дестабилизировать страну будут жестко пресекаться и сурово наказываться в соответствии с Законом. Больше поблажек никому не будет.

Что же касается поддержки оппозиции генералами из зарубежных спецслужб, то могу лишь одно сказать. Наши отцы, наши предки называли это проще: это не поддержка. Это измена Родине.

И иностранные генералы нашему народу никогда и ничего хорошего не приносили. Это мы знаем и по делам царских генералов в 1916 году, когда была вырезана почти половина жителей севера Кыргызстана. Мы знаем работу генералов зарубежных спецслужб и в июне 2010 года, когда погибли больше 400 наших граждан. И мы хорошо помним коррупцию и безнаказанность вокруг авиабазы "Ганси" и в нашем аэропорту "Манас". Помним и убийство нашего гражданина Иванова, и коррупцию, которая царила и вокруг авиабазы и на седьмом этаже "Белого дома".

["i]Уважаемые сограждане!

[/i]

Я хотел бы завершить эту тему словами все того же великого Ивана Крылова. Они словно были написаны как раз для заседателей из "Народного парламента".

"А вы, друзья, как ни садитесь,

Но в музыканты не годитесь!"

К тому же я полагаю, что некоторым из этих заседателей давно пора сидеть в другом месте. Это место по ним давно "плачет!"

Урматтуу мекендештер!

Ар бирибиз күн сайын "Эне сүтүн актадымбы?" деп суроо берели. Энелерибизди ар күн сайын ардактайлы, көӊүлүн көтөрөлү. Алар эӊ жөнөкөй гана нерселерге - балдарынын жашоодогу ийгилигине, жылуу сөзүнө эле муктаж.

Энесин барктабаган балага өз балдарынан кайрым болбойт. Аягы бүтпөгөн көртирликтен башыбызды көтөрүп, эне-атаны бир саам эстеп, ал-акыбалын сурап туралы.

Энеден ыйык, энеден кымбат бул дүнүйөдө эч нерсе жок! Ишенип койгула мага.

Ардактуу апалар!

Балдарыӊардын, небере-чөбөрөлөрдүн төрүнөн сый көрүп жүрө бергиле! Ар дайым көңүлүңөр ачык, маанайыӊар жарык болсун!

Балдарыңар бактылуу болсун! Балдар аман-эсен, бактылуу болсо, биз да – эне-аталар ошондо бактылуу болобуз!

Жараткан элибизге ынтымак, жерибизге берекет берсин!

Майрамыңыздар менен!

Дорогие мамы!

Поздравляю еще раз вас с этим прекрасным, замечательным для всех нас праздником – Днем Матери! Здоровья и счастья вам и вашим детям!".

Кроме того в ходе торжественной церемонии глава государства вручил благодарственные письма матерям кыргызстанцев, достойно представляющих страну на международной арене и внесших особый вклад в продвижение позитивного имиджа Кыргызстана.

Всем приглашенным матерям также были вручены подарки и денежные премии.


Сообщи свою новость:     Telegram    WhatsappНАВЕРХ  
НАЗАД